Uitwisseling van kennis

Kennis delen verrijkt alle betrokkenen en schept kansen.

Uitwisselingsbezoeken met professionals en studenten beschouwen wij als een win-win-win concept.

  • Winst voor de ouders en professionals in Marokko die met man en macht bouwen aan zorg en onderwijs.
  • Winst voor de bezoekende professionals en studenten die nieuwe kennis vergaren door te werken in een andere omgeving met andere collega’s en andere middelen, noden en vragen.
  • Winst voor Nederland en voor Global Mental Health. Ook in Nederland kunnen we lang niet alle bevolkingsgroepen goed begrijpen en bereiken met beschikbare zorg en middelen. Ook hier worstelen we met de vraag hoe we beter gebruik kunnen maken van netwerken rond ouders en zorg dicht bij huis kunnen organiseren. We staan dus in zekere zin voor dezelfde uitdagingen en kunnen leren van elkaar.

Kennis delen is leren van elkaar. We zoeken steeds naar sprekers of trainers uit Nederland én uit Marokko. We ervaren dat de uitwisselingsprojecten vrijwilligers aan beide kanten verrijken. Dat sluit aan bij onze kernwaarden: gelijkwaardigheid, autonomie van lokale organisatie door hen te voorzien van de middelen om het zelf te doen, en oprechte interesse in verschillende visies op ziekte, gezondheid en zorg.

 

Hier leest u wat we doen:
Raising awarness autism association Nour Raising awareness.

Autisme krijgt steeds meer aandacht in Marokko. Je hoort erover op radio en TV. Dat komt onder andere door de inzet van actieve ouderverenigingen in grote steden.

Maar wat is autisme nu precies? Wat weet men erover in de wereld? Hoe kan je het herkennen en hoe begeleid je kinderen met autisme?

Tijdens onze bezoeken geven we antwoord op deze vragen. We dragen bij aan het verspreiden van kennis over autisme en het vergroten van alertheid van professionals. Dat deden we zo:

 

stichting Nour autisme MarokkoCursussen autisme.

Sommige ouders tasten nog in het duister over de diagnose van hun kind. Anderen kregen de diagnose autisme bij een psychiater in Marrakech of Rabat. Dat ligt op een dagreis afstand van Ouarzazate. Na het gesprek met de uitslag gingen zij naar huis, vol vragen: Wat is autisme? Wat kan mijn kind nu nog leren? Wat kan ik doen om te helpen en wat zal de toekomst brengen?

In 2014 gaven we de eerste cursus voor ouders. Dat was een succes. Voor veel ouders was het voor het eerst dat ze uitleg kregen en ervaringen van anderen hoorden. Hier leest u wat zij ervan vonden.

 

40Themabijeenkomsten ouders en leerkrachten.

Ook ouders van kinderen met andere ontwikkelingsstoornissen hebben vragen. Vragen over opvoeding, puberteit, kinderen die niet goed eten, etc. We organiseren themabijeenkomsten en delen kennis. Maar uitwisseling van ervaringen tussen ouders onderling vinden we minstens even belangrijk.

We organiseren ook themabijeenkomsten voor leerkrachten, waarin we kennis delen over educatieve methoden voor kinderen met beperkingen, omgaan met gedragsproblemen en over klassenmanagement.

 

 

Stichting Nour at Global Autism Summit RabatGlobal Autism Summit Rabat.

We werden uitgenodigd om te spreken op een concgres over autisme in Rabat, december 2014. Twee dagen spraken wetenschappelijk onderzoekers, psychiaters en psychologen uit Marokko, de Verenigde Staten, Canada, India en wij uit Nederland, over autisme en over Global Mental Health.

Er waren ook ouders vertegenwoordigd, maar helaas nog geen ouders uit Ouarzazate. Dat hopen we een volgende keer te kunnen realiseren.

Lees meer over onze Stichting Nour at Global Autism Summit Rabatmissie: bijdragen aan Global Mental Health

 

 

Lees verder over onze andere activiteiten: Tools voor ouders en Speciaal onderwijs.