Kernwaarde: Empowerment

De kernwaarden van stichting Nour zijn allemaal terug te voeren op empowerment:
Kennis delen om te versterken, opdat mensen in staat zijn zelf gestalte te geven aan hun idee├źn en doelstellingen. Dat geldt zowel voor ouders en professionals als voor kinderen en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen.

Onze kernwaarden zijn:

  • Gelijkwaardigheid,
  • Respect voor, en interesse in verschillende culturele of streekgebonden visies op ziekte, gezondheid en zorg,
  • Benutten van het potentieel van ouders,.
  • Autonomie en belang van zelfstandige, lokale organisaties,
  • Waardering van vrijwilligers,
Zo geven wij gestalte aan onze kernwaarden:
Kennis delen is leren van elkaar.

Tijdens themabijeenkomsten voor scholing werken we samen met lokale professionals. We brengen kennis mee en we nemen kennis mee terug. Professionals vertellen over hun werk, eigen ervaringen, lokale gebruiken of specifieke methoden.

Sharing knowledge association Nour
Nora Amlal, orthophoniste in Ouarzazate, Formation zomer 2012
sharing knowledge association Nour
Kaoula Khattabi, leerkracht ABA, themabijeenkomst autisme, 2015.
sharing knowledge association Nour
Scholing over de methode ‘La dynamique naturelle de la parole (DNP)’, zomer 2012.

 

sharing knowledge association Nour
Bijscholing voor leerkrachten van ‘Ibtisama’, april 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij werken samen met de oudervereniging ‘Ibtisama’.

Een groot deel van onze activiteiten is gericht op ouders. Ouders hebben een oneindige belangrijke rol in het leven van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Die rol kunnen zij alleen op zich nemen en volhouden als zij beschikken over kennis, en kunnen profiteren van de ervaring van andere ouders. Stichting Nour helpt hen daarbij.

Wij werken met vrijwilligers.

Alle betrokkenen uit Nederland werkten als vrijwilligers en droegen vaak zelf bij aan de kosten van hun reis of verblijf. Ook in Marokko zijn veel betrokkenen als vrijwilliger actief. Gastvrij geven zij onze deelnemers onderdak.
We zijn ontzettend dankbaar voor de bijdrage en bevlogenheid van alle vrijwilligers. Zonder hen is het werk onmogelijk.
En soms vinden we vrijwillige hulp gewoon op straat, zoals op de foto’s rechtsonder. Dat draagt dan weer bij aan begrip voor kinderen met autisme en hun noden.

sharing knowledge association Nourvrijwilligers stichting Nourvrijwilligers stichting Nour

 

 

 

 

 

 

Uitwisseling van cultuur

In een multiculturele wereld is respect voor, en interesse in verschillende culturele gebruiken essentieel. We zien elke dag overal ter wereld voorbeelden van hoe moeilijk dat is. Dat geldt ook voor de zorg. Stichting Nour gelooft erin dat samenwerking onderling begrip vergroot.

Stichting Nour uitwisselingsprojecten

Kennisuitwisseling stichting NourKennisuitwisseling stichting Nour

Kennisuitwisseling stichting Nour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomie

De provincie Ouarzazate bouwt een centrum voor mensen met ontwikkelingsstoornissen. Het wordt een centrum voor kennis en expertise. Dat is een geweldige erkenning voor de vereniging van ouders en voor iedereen die zich inspant voor deze doelgroep. Het is ook een prachtig voorbeeld van empowerment. Hier ziet u hoe de bouw van het centrum vordert.

Association Ibtisama

 

Lees verder over onze missie en visie.