Visie: Kennis moet je delen

“It is good to rub, and polish our brain against that of others.” __________________________________Michel Eyquem de Montaigne, philosopher 1533-1592

De visie van stichting Nour is:
Het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen schept kansen en verrijkt alle betrokkenen.

Kennis ontwikkelt en vermeerdert zich door het te delen en te scherpen aan anderen. Het delen van kennis beschouwen wij als tweerichtingsverkeer, en een kans voor alle betrokkenen om zich te ontwikkelen, geinspireerd te raken, nieuwe ideeen op te doen, vragen te stellen en bij te leren.

Gelijkwaardigheid in kennisuitwisseling past bij onze missie en onze kernwaarden. Hier leest u welke bijzondere ervaringen dat oplevert voor betrokkenen in Nederland en in Marokko.

 

sharing knowledge association Noursharing knowledge association NourStichting NourStichting Nour