Financiele verantwoording en ANBI Status

Toelichting

ANBI Status

Van elke ANBI (algemeen nut beogende instelling) wordt verwacht dat zij een (financiele) verantwoording publiceren op hun website. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een link naar de pagina waar de desbetreffende gegevens staan.

Naam instelling: Stichting Nour
RSIN Fiscaal nummer: 8516.70.283
Contactgegevens: info@stichtingnour.nl

Doelstelling:

  1. het ondersteunen van ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen en autisme in het zuiden van Marokko, door middel van het realiseren van diagnostiek, begeleiding en scholing;
  2. uitwisseling van kennis en kunde tussen ouders en hulpverleners in Nederland en Marokko opdat de zorg en toegankelijkheid van zorg voor bovengenoemde kinderen in Marokko, maar ook in Nederland (voor kinderen met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond) verbetert.
  3. Het ondersteunen van de opzet van een centrum voor diagnostiek en begeleiding voor eerder bedoelde kinderen in Marokko;
  4. en al wat met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beleidsplan 2020-2025

Beleidsplan_2020-2025_stichting Nour

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden

Stichting Nour heeft een bestuur met vijf personen. U vindt hun namen op deze website onder “Bestuur stichting Nour”.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders en medewerkers van Stichting Nour ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, maar worden meestal niet gedeclareerd. De stichting geeft haar vrijwilligers een tegemoetkoming in de reiskosten naar Marokko in het kader van hun werk voor het project. Veel vrijwilligers hebben hun reiskosten en verblijfskosten echter zelf gefinancierd.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Verslagen van onze activiteiten vindt u op onze homepage onder “Project Nour”, aangevuld met de Blogs en geïllustreerd met de “Ervaringen van vrijwilligers”.

Jaarverslagen en financiële verantwoording