Missie: Global Mental Health

“There is no health without mental health.” _________World Health Organisation.

De missie van stichting Nour is:
Bijdragen aan Global Mental Health, in de vorm van zorg en werk of onderwijs voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en autisme.
Source: Maureen Durkin, University of Wisconsin-Madison International Meeting for Autism Research (IMFAR) 4 May 2013, San Sebastián, Spain
Source: Maureen Durkin, University of Wisconsin-Madison
International Meeting for Autism Research (IMFAR) 4 May 2013, San Sebastián, Spain

De wereld is groot. En veel dingen zijn onevenwichtig verdeeld over de wereld. Dat geldt ook voor kennis en middelen op gebied van gezondheidszorg.

Wetenschappelijke studies over ontwikkelingsstoornissen zoals autisme komen grotendeels uit een beperkt aantal landen van de wereld. De kennis die dat oplevert is in die landen dan ook het best beschikbaar.

Weten we zeker dat de wetenschap die daaruit voortkomt net zo goed toepasbaar is in de rest van de wereld? Dat autisme net zo vaak voorkomt in de landen die wit zijn op deze kaart? Dat dezelfde genetische kwetsbaarheden een rol spelen? Dat diagnostische middelen of behandelmethoden even goed werken als in de gekleurde gebieden?

Nee, dat weten we niet.
Daarom is Global Mental Health en wereldwijde kennisuitwisseling zo belangrijk.

 

De wereld is groot. Wij houden ons werkgebied klein en onze doelen bescheiden om grote idealen een kans van slagen te geven.
We worden bij ons missie erg geholpen door velen anderen met dezelfde idealen: op andere plaatsen in de wereld, in Nederland, en in Marokko.
Dat past mooi bij onze visie en onze kernwaarden.

 

Stichting NourStichting NourStichting NourStichting Nour Global Mental Health