Over ons

Ons enthousiasme

De oprichters en bestuursleden van Stichting Nour worden gedreven door enthousiasme voor het uitwisselen van ervaringen en expertise met mensen uit Marokko. Een deel van de vrijwilligers werd geraakt door de Marokkaanse cultuur, het prachtige land en de bijzondere contacten. Een andere deel heeft wortels in Marokko en voor hen is dit een extra reden om bij te dragen aan het werk van stichting Nour.

Ons bestuur

De gemende samenstelling van ons bestuur ervaren wij als een verrijking. Onze bestuursleden hebben een achtergrond in zorg en onderwijs of specifieke expertise op het gebied van bestuur en organisatie.

Onze credentials

Stichting Nour werd in 2012 opgericht en heeft geen winstoogmerk. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nr 55360998) en heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en legaten zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting en vrijgesteld van schenkings-, en erfbelasting.

Onze samenwerkingspartners

In Marokko werken wij samen met lokale partnerorganisaties. Zij faciliteren en ondersteunen de projecten, betrekken lokale professionals en waarborgen de toekomst van het project.

In Nederland worden wij gesteund door deskundigen die ons met advies ter zijde staan en door vrijwilligers die ons helpen met diverse diensten.