Terug in Nederland

2 juni 2013

Ik ben weer terug. Met moeite heb ik afscheid genomen, maar dat is hopelijk niet voor lang. Het doel van het huidige bezoek was onder andere om de activiteiten voor het schooljaar 2013-2014 voor te bereiden. Samen met de vrouwen van Ibtisama hebben we ideeen uitgewisseld, overlegd, vragen gesteld en plannen gemaakt. Die gaan we aan beide kanten verder uitwerken. Een van de wensen van Ibtisama is

hulp bij het verder professionaliseren van de speciale klas. Het lesgeven aan kinderen van zo verschillend niveau is niet makkelijk en al helemaal niet als er maar één onderwijzeres is voor 12-15 kinderen. Op dit moment zijn er wat vrijwilligers die helpen waaronder een hele geschikte klassenassistent. Maar zonder salaris kan hij dit werk gedurende 5 volle dagen per week niet lang volhouden. Verder zijn er een aantal goedwillende schoolmeisjes die graag met kinderen omgaan maar geen ervaring hebben met onderwijs of zorg voor kinderen met problemen.

klas Ibtisama

Het zou Meryam, de onderwijzeres, helpen als zij kon werken met systemen waar in het westen al veel ervaring mee is, zoals TEACCH en picto-programma’s. Op die manier kunnen de kinderen zelfstandiger functioneren, meer aan individuele doelen en taken werken en zullen minder lang op elkaar hoeven wachten. Daar gaan we in het komend seizoen mee aan de slag.

Een tweede vraag komt van de ouders van autistische kinderen. Zij kunnen in de klas van Ibtisama nog niet goed terecht. Er is te weinig ruimte, te weinig structuur, te veel lawaai en vooral: er is geen expertise. Zij zitten dus meerendeels thuis en gaan soms (ook als ze ouder zijn dan 6 jaar) naar een peuterspeelzaal of kleuterschool. Deze ouders vragen ons: wat kunnen we thuis doen, wat is autisme nou precies, welk gedrag hoort erbij en wat niet, wat kan mijn kind leren en hoe kan ik daarbij helpen? Ook over die vragen willen we graag meedenken. IMG_0363

Allereerst zullen we praktische zaken moeten regelen: welke periode is geschikt, wie kan er vanuit Nederland met ons mee, waar vinden we onderdak en hoe gaan we het financieren? Lees je dit stukje en denk je dat je kan helpen? Steun dan onze stichting of neem contact op: info@stichtingnour.nl