Een nieuwe methode

Donderdag 23 april

Vanochtend ging Khadija aan de slag. Lezen, taal en woordenschat. Stichting Nour

Het was een groot succes. De groep werd gesplitst. Khadija begon met een groepje kinderen dat nog niet kan lezen en sommig e van hen spreken niet of nauwelijks. De kinderen zaten verwachtingsvol, maar ook een beetje gespannen aan tafel.

Aanvankelijk wende Ihsan zich angstig af als hij aangesproken werd. Op de eerste vragen van Khadija aan het groepje volgde dan ook vooral stilte. Dat was niet erg want er waren zakjes om aan te voelen, Stichting Nourballen om mee gooien en handpoppen om mee te spelen. Langzaamaan kwamen de kinderen los. Sommigen zeiden woordjes na, anderen pakten voorwerpen. Er werd plezier gemaakt en na een half uur zat de gehele groep nog steeds actief aan tafel. Om het groepje heen zat een heel publiek van educatrices die observeerden, meeschreven en filmden. Tot ieders verrassing sprak Yassir ineens zijn eerste woord uit op school. Groot applaus volgde.

Na het speelkwartier was de beurt aan de kinderen die al wat letters of woordjes konden lezen. Sommigen begrijpen ook wat ze lezen, sommigen kunnen twee-woord zinnetjes lezen, en anderen kennen alleen de letters. Met behulp van een zelfgemaakt leesboekje dat wij hadden meegenomen, speelden de kinderen met zinnen, woorden en plaatjes. De kinderen hadden er plezier in en de volwassenen ook.

In de komende week zal Khadija deze lessen herhalen en uitbreiden. Morgen staat rekenen centraal. Ik ben benieuwd al weer benieuwd naar morgen.

Maretha