ANBI status toegekend

We zijn verheugd onze donateurs te kunnen zeggen dat de aangevraagde ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) is toegekend. Giften en legaten zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting en vrijgesteld van schenkings-, en erfbelasting.