Fiscaal gunstig doneren

Wilt u uw donatie geheel
van de belasting kunnen aftrekken?

Draag dan bij aan dit doel:

[fundraiserprogress]

Misschien ziet u het werk van de stichting Nour als iets waaraan u ook in volgende jaren nog wel eens een bijdrage wilt overmaken. In dat geval is het handig om gebruik te maken van een regeling die bestaat voor periodieke giften. U kunt die aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Dat kan al gauw de helft schelen. En dat is voordelig voor u EN voor de goede doelen waaraan u schenkt.

De regeling houdt in, dat u een “overeenkomst periodieke giften” met ons sluit. Daarin belooft u, dat u in de komende – tenminste vijf – jaren een bepaald bedrag zult schenken. Het geschonken bedrag trekt u jaarlijks af bij uw belastingaangifte. Dat leidt tot een teruggave, of vermindering, van uw belasting van – meestal – 52% van het geschonken bedrag. Bij deze aftrek geldt géén drempel, zoals die bij gewone giften. U kunt dus voor hetzelfde geld tweemaal zoveel hulp bieden.

Als u hiervoor kiest, laat het weten via info@stichtingnour.nl. Onze penningmeester stuurt u dan een formulier toe, dat u en de stichting ondertekenen. U ontvangt één formulier terug en daarmee is aan de vereisten voor een periodieke schenking voldaan. Wij herinneren u elk jaar aan uw toezegging. U bindt geen nabestaanden met uw overeenkomst, want bij onverhoopt overlijden eindigt die.