Tools voor ouders

Ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen zijn niet alleen opvoeders. Ouders zijn ook vaak stuwende krachten als het gaat om verbetering van zorg, en vergroten van kansen voor hun kinderen.

In Marokko kwamen wij in contact met een vereniging van ouders: ‘Ibtisama’, wat glimlach betekent. Vrouwen (moeders) vormen het bestuur en organiseren alle activiteiten.

Wij geloven in de kracht van ouders. Om daadwerkelijk verschil te maken hebben zij tools nodig: kennis, specifieke materialen, support, middelen en expertise. Stichting Nour draagt daar graag aan bij.

Onze kernwaarden zijn daarbij leidend: autonomie en gelijkwaardigheid. De oudervereniging staat aan het roer. Wij varen een stukje mee. Dat maakt de reis spannend, avontuurlijk en verrassend.

 
Hier leest u hoe het gelopen is:
Stichting Nour ontmoeting ouderverenigingMaart 2012. Ontmoeting met oudervereniging ‘Ibtisama’ in Ouarzazate, Zuid-Marokko.

Deze vereniging wordt gerund door moeders. Zij maken zich sterk voor zorg, onderwijs en dagbesteding voor hun kinderen met ontwikkelingsstoornissen, zoals Down syndroom en autisme.

Ze hadden grote plannen en wensen voor hun kinderen. Maar waar te beginnen? En hoe?

Wij kwamen op een verrassende manier met hen in contact (lees het hier) en we besloten tot een pilotproject: een kleinschalig uitwisselingsproject om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

 

 

Stichting Nour uitwisselingsprojectZomer 2012. Pilotproject Summerschool

Na de verrassende ontmoeting bood Dhr. Aandam, president van stichting Tichka, ons een reusachtig pand aan: een meisjesinternaat dat wij tijdens de zomermaanden kosteloos mochten gebruiken.

De vier vrijwilligers uit Nederland konden kiezen uit 100 stapelbedden tijdens hun 3-weekse verblijf in Ouarzazate. In de enorme hal konden de kinderen spelen, want buiten was het 48º Celsius.

Zij werkten samen met vier vrijwilligers van ‘Ibtisama’ uit Ouarzazate. Er deden zeven kinderen en hun moeders mee aan het pilotproject.[read more=”Read more” less=”Read less”]

Doel was: delen van kennis en ervaring. Samen met de moeders en vrijwilligers keken we naar het leervermogen van de kinderen. Hoe kan je nieuwe vaardigheden aanleren? Waar liggen hun sterke en zwakke kanten? Hoe kan je een groepsprogramma vormgeven? Hoe breng je structuur aan met behulp van pictogrammen en een dagprogramma?

Daarvoor:

  • bezochten we alle kinderen thuis
  • Stelden voor elk kind een persoonlijk plan op
  • lazen dossiers
  • spraken over autisme, ontwikkelingsstoornissen en begeleiding van kinderen met deze beperkingen.

In ons blog leest u over onze eerst indrukken.

Na een stormachtig begin, waarin de kinderen moesten wennen aan de ruimte en die vreemde witte begeleiders met hun taalproblemen en ook de volwassenen moesten wennen aan elkaars gebruiken, ontstond er binnen enkele dagen een routine en een rust die de vrijwilligers van Ibtisama aangenaam verraste.

De structuur met terugkerende programmapunten, de individuele manier van werken, waren nieuw en het effect op de kinderen was opmerkelijk. Volgens de vrijwilligers waren de kinderen rustiger en konden zich langer op taken richten dan normaal. Zowel de kinderen als zij zelf hadden meer plezier in het spelen en werken.
7712 dar taliba_2Stichting Nour uitwisselingsproject ontwikkelingsstoornissenStiching Nour uitwisseling kennis expertise

 

 

 

 

 

 

En tot ieders vreugde maakten sommige kinderen al binnen enkele dagen vorderingen.

Stichting Nour voor kinderen met autisme en ontwikkelingsstoornissen

Tijdens de nabesprekingen deelden we bijzondere en ontroerende observaties.

De vrijwilligers van Ibtisama leerden van ons over structuur, pedagogiek, programmatisch werken aan kleine doelen, aandacht geven aan positief gedrag en negeren van ongewenst gedrag.

Wij leerden van de ouders en vrijwilligers van Ibtisama over de Marokkaanse cultuur, en over gebruiken en denkbeelden over ziekte. We namen een voorbeeld aan de warmte en gastvrijheid van de moeders en vrijwilligers. We ondervonden zelf hoe lastig het is als je de taal niet machtig bent en realiseerden ons nog beter hoe moeilijk dat is voor ouders in Nederland die moeten communiceren met leerkrachten en hulpverleners.

En we deden meer:

  • Een uitwisselingsbezoek aan het Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI in Marrakech.
  • Diagnostiek voor Stichting Horizon, een centrum voor kinderen en volwassenen met fysieke en meervoudige beperkingen.
  • Cursusavonden in samenwerking met lokale professionals.

In ons blog leest u alles over de kinderen, leuke momenten en anekdotes.

Hier leest u wat de deelnemers aan de summerschool zelf vertellen over hun ervaringen.

[/read]

 

Stichting Nour kennisuitwisselingSeptember 2012. De ouders richten een school op!

Na de summerschool wilde de oudervereniging Ibtisama een dagverblijf/schooltje beginnen. Dat leek ons nogal ambitieus en op korte termijn leek ons een thuisbegeleidingsprogramma realistischer. Drie keer raden wie er gelijk kreeg. :-)

U kunt zich onze verrassing voorstellen toen er nog geen drie maanden later een klas was.

Hier leest u hoe het daarmee verder ging.

 

 

Stichting Nour ouderbijeenkomstenInformatiemiddagen en bijeenkomsten voor ouders. 2012-2015

Als je een kind hebt dat zich anders ontwikkelt dan andere kinderen heb je informatie nodig. Van professionals én van andere ouders die met dezelfde problemen worstelen en die je zorgen delen.

Kennis delen betekent dan: ervaringen uitwisselen, begrip krijgen, troost zoeken, tips geven, ideeën opdoen en informatie vergaren.

Tijdens onze bezoeken organiseerden we samen met oudervereniging ‘Ibtisama’ themamiddagen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen met ontwikkelingsstoornissen; oudercursussen autisme, informatieavonden om herkenning en erkenning te vergroten en ontmoetingsbijeenkomsten voor moeders.

 

 Stichting Nour kinderen met ontwikkelingsstoornissenConsultatie en advies

Psychiaters of psychologen zijn niet makkelijk bereikbaar voor mensen uit het zuiden van Marokko. Daarvoor moeten ouders een dag reizen naar een van de grote steden. Veel ouders hebben wel een arts bezocht en vaak hebben ze een diagnose of een mapje met medische uitslagen. Maar wat dan?

Na thuiskomst rijzen er nieuwe vragen: Wat kan mijn kind eigenlijk? Wat is autisme  precies? Heeft mijn kind dat echt wel of kan het ook over gaan? Kan mijn kind iets leren? Wat kunnen we thuis doen? En hoe moeten we omgaan met gedragsproblemen?

Voor dit soort vragen bezoeken we gezinnen thuis. We luisteren, kijken mee, leggen uit, en denken mee over praktische oplossingen.

 

 

 

Lees verder over onze andere activiteiten: Uitwisseling van kennis en Speciaal onderwijs.