Specialistisch onderwijs

Speciale kinderen hebben speciale zorg nodig, zowel thuis als op school.Stichting Nour Uitwisselingsproject Marokko

Stichting Nour werkt samen met het schooltje dat werd opgericht door de oudervereniging ‘Ibtisama’ voor kinderen die zeer moeilijk leren. Wij ondersteunen deze school met expertise en middelen.

Daarnaast werken we samen met een van de inspecteurs van onderwijs in Ouarzazate die zeer ambitieus werk maakt van het vergroten van expertise op gebied van onderwijs aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

Bij al onze activiteiten staat kennisuitwisseling voorop. Samen zoeken we naar methoden die werken in de omgeving waarin deze kinderen opgroeien.

 

Hier leest u wat we al bereikt hebben:
 Stichting Nour kennisuitwisselingVan een klassikale naar een individuele benadering.

In 2012 richtten de ouders van oudervereniging ‘Ibtisama’ een schooltje op. Het is gevestigd in een woonhuis en het is erg klein. Vijftien kinderen met een verstandelijke beperking krijgen er onderwijs en er zijn nog veel meer kinderen aangemeld.

De leerlingen variëren in leeftijd en in niveau. Klassikaal onderwijs is dus niet zo geschikt. We introduceerden een individuele benadering. Bij ieder bezoek zoeken we met de vrijwilligers in Marokko en met vrijwilligers uit Nederland naar de benodigde expertise en materialen. Inmiddels ziet de klas er zo uit: [read more=”Read more” less=”Read less”]

stichting Nour individuele benadering
Een individuele benadering. In de klas van Ibtisama werken kinderen op hun eigen niveau aan hun eigen taken.

[/read]

 

 

Stichting NourLeren op eigen niveau.

Om individueel onderwijs aan te kunnen bieden brengen we het niveau van elk kind in kaart. Daarvoor kijken we naar verschillende domeinen van functioneren: taal, motoriek, autonomie, sociale vaardigheden, visuo-spatiele vaardigheden, creatieve vaardigheden, tellen/rekenen en lezen/schrijven. Hoewel de leerkrachten al deze domeinen erg belangrijk vonden, bleken deze niet allemaal aan de orde te komen.

Het team van ‘Ibtisama’ houdt de vorderingen bij en tijdens onze bezoeken kijken we samen naar nieuwe doelen. Spel is een van de belangrijkste middelen om nieuwe vaardigheden aan te leren. We zijn dan ook heel blij met het didactisch speelgoed en onderwijsmateriaal dat we kregen.[read more=”Read more” less=”Read less”]

Stichting Nour ontwikkelingsdomeinen
De ontwikkelingsdomeinen hangen op het bord met foto’s erbij van de kinderen zodat ook de ouders kunnen zien wat hun kinderen leren op school.

Tijdens het laatste bezoek keken we vooral naar spel en leerdoelen voor de allerjongste kinderen.

[/read]

 

 

 Methode TEACCH Stichting NourSpeciale methoden voor speciale kinderen.

Samen met experts uit Nederland introduceerden we verschillende methoden voor onderwijs aan kinderen met verstandelijke beperkingen.

In 2013 introduceerden we de methode TEACCH, een methode die geschikt is voor kinderen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen. Het resultaat was bijzonder. Dit meisje vroeg veel aandacht van het team en kon zich maar heel kort op een taakje richten. Met TEACCH bleek ze wel degelijk in staat tot zelfstandig werken.

Tijdens volgende bezoeken bouwden we daarop voort en introduceerden meer. [read more=”Read more” less=”Read less”]

 

Stichting Nour themagericht werken
Dienke Bakker, docente PABO uit Amsterdam, gaf een bijscholing in themagericht werken.
Stichting Nour
Khadija Azahaf, leerkracht op een school voor ZMLK in Amsterdam, gaf training in het gebruik van speciale lees- en rekenmethoden.
school Ibtisama
Maretha de Jonge en Elly Stallen begeleidden het team in het voortzetten van deze methoden, bijstellen van de individuele leerdoelen en klassenmanagement.

[/read]

 

 

Onderwijs aan kinderen met autisme.Stichting Nour autisme

Kinderen met autisme kunnen over het algemeen nog niet naar school. Ze hebben intensievere begeleiding nodig. Gelukkig hebben we nu een leerkracht die getraind is in de methode ABA, een beproefde leermethode voor kinderen met autisme.

Zij geeft training op de school van ‘Ibtisama’. Om meerdere kinderen enige hulp te kunnen bieden, geeft ze elk kind ca 2-4 uur training per week. Inmiddels heeft ze een wachtlijst en natuurlijk zouden we graag willen dat deze kinderen in de toekomst ook hele dagen naar school kunnen. Daarvoor hebben we nieuwe leerkrachten nodig. Dit staat op onze verlanglijst.

 

 

Muziek op school stichting NourMuziek op school.

Dit is de kracht van ‘Ibtisama’: muziek, dans, plezier en gezelligheid. Maar muziek en dans is meer dan plezier. Kinderen met en zonder beperking kunnen samen muziek maken. En het is belangrijk voor de ontwikkeling van taal en motoriek.

In aanvulling op bestaande, maar vaak moeilijke of betekenisloze liedjes, heeft een van de leerkrachten liedjes geschreven voor of over de kinderen van ‘Ibtisama’. Deze liedjes gaan over de dagen van de week, letters van het alfabet, groente en fruit, maar ook over het hebben van een broertje of zusje dat speciale zorg nodig heeft, over zorg voor elkaar en acceptatie van kinderen die anders zijn.[read more=”Read more” less=”Read less”]

De oudervereniging wil een CD maken, zodat kinderen thuis naar de liedjes kunnen luisteren en de dagen van de week leren zingen. Twee donateurs van stichting Nour gingen los van elkaar met familie of vrienden op reis in Marokko. Voorafgaand aan hun vakantie zamelden zij geld in. Hiermee dragen zij bij aan het uitbrengen van deze CD.

Intussen wordt er op school hard geoefend. Niet alleen de kinderen van ‘Ibtisama’ zullen meezingen op de CD, maar ook kinderen uit de buurt. De oudervereniging is erg actief in het organiseren van activiteiten gericht op integratie en acceptatie van kinderen met beperkingen. Op een jongeren muziekfestival traden buurtkinderen en kinderen van ‘Ibtisama’ samen op. Ze waren zó trots in hun mooie kleding op het podium!

Muziek op school stichting Nour Muziek op school stichting Nour

[/read]

 

 

stichting Nour dagbestedingToekomstdroom: een sociale werkplaats.

Nu zitten ze nog op school. Maar sommige van deze leerlingen zijn allang volwassen. Wat zou het toch mooi zijn als zij zouden kunnen werken. Met een beetje hulp kunnen ze al heel wat.

De oudervereniging hoopt in het nieuwe centrum, dagbesteding en begeleid werk aan te kunnen bieden voor volwassenen met verstandelijke beperkingen. Ideeën genoeg, maar nog geen ruimte, mankracht en middelen. Stichting Nour hoopt daar een bijdrage aan te kunnen leveren.  We hebben het op onze verlanglijst gezet.