Een week is te kort

Ik ben deze week nauwelijks aan schrijven toegekomen. Er was zoveel te doen, zoveel vragen, zoveel ontmoetingen. Ik heb elke minuut benut. Van gesprekken met de president van stichting Tichka en de presidente van de oudervereniging Ibtisama, met wie we samenwerken tot gesprekken met ouders, testen van kinderen, opstellen van kleine programmaatjes en evalueren van de programma’s van afgelopen zomer.

Sommige kinderen zijn duidelijk vooruit gegaan, terwijl anderen niet veel voortgang geboekt hebben of hun ouders het programma niet hebben voortgezet. De oudervereniging is nu haar eigen klas begonnen waarin de leerlingen in leeftijd uiteen lopen van 3-26 jaar. In sommige opzichten leveren ze fantastisch werk, met een hele persoonlijke, kleinschalige en liefdevolle benadering, In andere opzichten ontbreekt er veel kennis waardoor ze met de beste bedoelingen soms de kinderen nog niet kunnen bieden wat ze nodig hebben.


 

 

 

 

Maar één ding is duidelijk: er is hier een grote interesse in kennis en kunde. Niet alleen bij de ouders, maar ook bij professionals, de gemeente en de provincie. Er zijn plannen om Ibtisama een eigen (nieuw te bouwen) centrum te geven, zodat de opvang en scholing van kinderen met mentale retardatie en autisme echt vorm kan krijgen.

De laatste avond van mijn verblijf woonde ik een bijeenkomst van psychiaters en psychologen in Marrakesh bij. Er is in heel Zuid-Marokko één kinderpsychiater, die een presentatie hield over ADHD. Daarna was er ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen. Eén van de onderwerpen waarover uitgebreid werd gediscussieerd is de noodzaak tot het uitbreiden van het aantal psychiaters, psychologen, orthophonisten en psychomoticiens met name op het gebied van de zorg voor kinderen.

De week is voorbij gevlogen. Het doel van dit bezoek was om het resultaat van het programma in de zomer te evalueren op langere termijn en om te beoordelen welke volgende stappen we zouden kunnen nemen om het uitwisselingsproject van kennis en kunde tussen Nederland en Zuid-Marokko verder te brengen. Wat het eerste betreft: het is duidelijk dat onze activiteiten in de zomer van 2012, en onze belangstelling, ervaring en betrokkenheid een positief effect heeft gehad. Hoewel er nog een enorme behoefte is aan kennis en middelen, gaan de ontwikkelingen in Ouarzazate sneller dan we hadden kunnen denken.

Dit bezoek was ook erg nuttig om de plannen voor 2013 verder vorm te geven. Het heeft me heel veel ideeën opgeleverd die we in de komende tijd gaan uitwerken, samen met iedereen die spontaan zijn of haar hulp heeft aangeboden of ons financieel heeft ondersteund. Uw steun heeft veel moois mogelijk gemaakt. Een verslag van de afgelopen week, als vervolg op het verslag van het zomerprogramma, volgt snel en kunt u binnenkort lezen op de website.

Maretha