De volgende bouwsteen

13 oktober 2014

Het is alweer een half jaar geleden dat we afscheid namen van het team in Ouarzazate na een heel bijzonder uitwisselingsbezoek. Afgelopen april werkten we voornamelijk met de ouders van kinderen met autisme. Nu is het tijd om opnieuw te focussen op de schoolklas van Ibtisama: een vereniging van ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. 

In oktober vorig jaar
stichting nourintroduceerden we daar het programma TEAC-CH, een lesprogramma dat heel geschikt is voor kinderen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen. Hiermee kunnen kinderen met uiteenlopende niveaus en leeftijden werken aan hun eigen taken en leren in hun eigen tempo.

Voor de educatrices van deze schoolklas was dat een geheel nieuw concept. Het begin was dan ook niet makkelijk en het proces ging met vallen en opstaan, maar uiteindelijk was het enthousiasme groot. Hier leest u over de start, de kleine wonderen en terugslagjes die wij vorig jaar samen meemaakten.

Tijdens het huidige bezoekstichting nour zullen we een nieuwe bouwsteen plaatsen op het TEAC-CH programma. De educatrices zijn er enthousiast over en gebruiken de methode naar beste vermogen. Maar hun voortgang brengt nieuwe vragen en problemen met zich mee: Wat te doen met de kinderen die veel gedragsproblemen vertonen? Hoe kies je de juiste taken voor elk kind? Op welk niveau functioneert elk kind precies en aan welke volgende individuele doelen is een kind toe? Hoe kan je de leertijd vergroten en “lege” tijd verminderen bij deze kinderen met zo’n korte aandachtsspanne? Kunnen kinderen met autisme al les krijgen in deze setting? Hoe kan je werken aan taalvaardigheden in een groep? En zo zijn er nog tal van vragen.

Daar gaan we deze maand mee aan de slag. Maretha wordt in de eerste week bijgestaan door Dienke Bakker, leerkracht basisonderwijs en docent PABO. Zij zal haar expertise inzetten om themagericht werken te introduceren. Het doel hiervan is o.a. om de educatrices te helpen met het systematisch werken aan taalvaardigheden in de groep.

In de komende blogs doen wij u verslag van onze activiteiten.

Maretha